Semináře k výzvám v roce 2019

Operační program Životní prostředí:                              26. 2. 2019

Operační program Zaměstnanost  - Soc. začleňování:  21. 3. 2019

Program rozvoje venkova:                                                7. 5. 2019