Publicita projektu

 

Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Svitava

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001722

 

Popis projektu

Projekt umožňuje Místní akční skupině Svitava z. s. realizaci aktivit, které směřují k naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti v rámci zpracování strategie CLLD a aktivity spojené s realizací strategie CLLD pro programové období 2014-2020 (administrace, vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a kontrola projektů, monitoring a evaluace strategie, pořádání seminářů, publicita, animační aktivity SCLLD a animace škol a školských zařízení apod.). Bez realizace tohoto projektu by nebylo možné v území MAS podporovat projektové záměry žadatelů, kteří projevili zájem o finanční podporu z programových rámců IROP, PRV a OP Z.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. v programovém období 2014-2023, kde je prioritou rozvíjet a zkvalitňovat život venkovského regionu,  zvýšit aktivizaci místního potenciálu a navazovat a udržovat dlouhodobou spolupráci s partnery MAS. Dosažení těchto cílů bude zajištěno především vyhlášením a kompletní administrací výzev CLLD, poskytováním konzultací, pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce dotací, provozními a animačními činnostmi MAS, informováním veřejnosti o realizaci SCLLD a také metodickou pomocí školám a školským zařízením s výběrem vhodných šablon.

 

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude zajištění všech provozních činností Místní akční skupiny Svitava z. s., které jsou nezbytné pro správné a efektivní naplňování cílů strategie CLLD. Mezi další výsledky projektu, kterých chce MAS dosáhnout, bude vzdělávání a proškolení personálu MAS, zvýšení povědomí veřejnosti o strategii MAS, zpracování interních směrnic a metodik, podpora kvalitně zpracovaných projektů včetně optimálního čerpání finanční prostředků, efektivní nastavení hodnotícího, kontrolního a monitorovacího systému. O výsledcích projektu bude MAS pravidelně informovat veřejnost formou komunikačních prostředků (zpravodaj, výroční zpráva, web, místní média).

 

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Přiložené soubory:
Publicita projektu.pdf

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

 
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava

  

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist