Odeslání projektové žádosti OPZ+_1.8.2022

Dne 1. 8. 2022 jsme odeslali projektovou žádost k Operačnímu programu zaměstnanost +

U tohoto projektu jsme se zaměřili na realizaci těchto aktivit:

Dialog - cílová skupina "Senioři"

Domovník - cílová skupina "Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené"

Koordinátor na pomezí sociálních služeb a škol - cílová skupina "Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé životní situaci"

Příroda je zdrojem poznání - cílová skupina "Veřejnost"

Dětské kluby s hiporehabilitací - cílová skupina "Osoby pečující o malé děti"

Dne 1. 8. 2022 jsme odeslali projektovou žádost k Operačnímu programu zaměstnanost +

U tohoto projektu jsme se zaměřili na realizaci těchto aktivit:

Dialog - cílová skupina "Senioři"

Domovník - cílová skupina "Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené"

Koordinátor na pomezí sociálních služeb a škol - cílová skupina "Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé životní situaci"

Příroda je zdrojem poznání - cílová skupina "Veřejnost"

Dětské kluby s hiporehabilitací - cílová skupina "Osoby pečující o malé děti"