Místní akční skupina Svitava z. s. získala Osvědčení o splnění standardů MAS