Schválená verze Mid-term evaluace strategie MAS

Evaluační zpráva Mid-term evaluace strategie SCLLD MAS Svitava byla schvále dne 26.7.2019 Ministerstvem pro místní rozvoj.