MAP

Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy - MAP

 

Místní akční skupina Svitava z.s. se stala realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy.

 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Výstupem projektu bude zpracovaná strategie vzdělávání (MAP), která bude prioritně zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci projektu MAP může každý, kdo má zájem zlepšit kvalitu vzdělávání na našem území.

 

Způsobů zapojení je celá řada, od sdílení informací prostřednictvím webových stránek (www.massvitava.cz, či stránek města Svitavy), emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství, případně aktivní prací v rámci členství v Řídícím výboru a také účastí na vzdělávacích akcích, které budou v rámci projektu pořádány.

 

Zastoupeni by měli být základní a mateřské školy (vedení, učitelé, zástupci z družin), obce jako zřizovatelé škol (starostové, vedoucí odboru školství), organizace, které se zabývají neformálním a zájmovým vzděláváním, kraj, rodiče, ale také široká a odborná veřejnost.

 

Prezentace MAP je zveřejněna v příloze.

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

 
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava

  

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist