Liberecký kraj 2017

Místní akční skupiny Pardubického kraje vyjely ve dnech 18. 10. a 19. 10. na území místních akčních skupin Libereckého kraje. Tématem exkurze byl „Rozvoj venkova v Libereckém kraji s podporou z Programu rozvoje venkova“. 

První navštívenou „MASkou“ byla MAS Brána do Českého ráje, z. s., jejíž manažerka Ing. Alena Klacková představila úspěšně zrealizované projekty v ZEOS Lomnice a.s. Lomnice nad Popelkou nás nadchla i skokanskými můstky, jejichž areál byl také v několika projektech podpořen z PRV.

Manažerky MAS Achát z.s. nás provedly „Vyhlídkovým okruhem pod Sokolem“, který MASka realizovala z PRV „napřímo“.

LAG Podralsko z.s. prezentovalo úspěšné projekty v obci Brniště a ZOD Brniště a.s. Musím uznat, že takovou spolupráci můžeme jen tiše závidět. Od roku 2008 dokázali v rámci PRV zrealizovat Ekocentrum Brniště, půjčovnu kol, aj. Jejich vzájemná spolupráce je vidět opravdu v celé obci a blízkém okolí.

V obou dnech proběhly i workshopy spojené se zkušenosti z PRV (první žádosti, regionální produkty – MAS Frýdlantsko, z.s.). Diskuze však byla mnohem obšírnější.

Nelze než kvitovat takováto setkání, kdy si můžeme vyměnit zkušenosti nejen v rámci kraje, ale i mezi kraji :-)

Velké díky za zorganizování exkurze patří MAS ORLICKO, z.s., LAG Podralsko z.s. a v neposlední řadě Celostátní síti pro venkov, která tuto akci finančně zaštítila.