Korespondenční adresa:

 

Místní akční skupina Svitava z. s.

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

 

Kontakty

Předseda:

Vladimír Buchta, Vendolí č.p. 286, 569 14 Vendolí, tel. 737 802 600

 

Kancelář MAS:

Petr Škoda, DiS., Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (IROP, PRV, OPŽP)

tel. 725 925 454e-mail: kancelar@massvitava.cz, skoda@massvitava.cz 

        

Ing. Tereza Satrapová, Projektová manažerka (PRV, OPZ, POV Pk, Animace škol) - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

e-mail: kancelar@massvitava.cz 

 

Lenka Volfová, Projektová manažerka (PRV, OPZ+, POV Pk, Animace škol) - NZÚ light

tel. 602 554 458, e-mail: kancelar@massvitava.cz  

             

Bc. Stanislava Vaněčková, manažerka projektu MAP (Animace škol)

tel. 606 931 111, e-mail: kancelar@massvitava.cz, vaneckova@massvitava.cz     

Mgr. Veronika Košťálová, manažerka projektu MAP

tel. 606 285 633, veronika.kostalova@svitavy.cz