Podle Stanov spolku je vrcholným orgánem Valná hromada, statutárním orgánem je Výbor, rozhodovacím orgánem je Rada, která volí předsedu. Na hospodaření, dodržování stanov a pravidel pro výběr projektů dohlíží Kontrolní komise, zodpovědná valné hromadě. Valná hromada volí z řad členů MAS a odborníků - nečlenů MAS Výběrovou komisi.

 

Předseda:

Pavel Čížek, tel.:604 202 406, e-mail: pavel.cizek@svitavy.cz

 

Kancelář MAS:

Petr Škoda, DiS., Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (IROP, PRV, OPŽP)

tel.: 725 925 454, e-mail: skoda@massvitava.cz 

        

Ing. Tereza Satrapová, Projektová manažerka (PRV, OPZ, POV Pk, Animace škol) - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

e-mail: kancelar@massvitava.cz 

 

Lenka Volfová, Projektová manažerka (PRV, OPZ+, POV Pk, Animace škol)

tel.: 602 554 458, e-mail: kancelar@massvitava.cz  

             

Bc. Stanislava Vaněčková, manažerka projektu MAP (Animace škol)

tel.: 606 931 111, e-mail: kancelar@massvitava.cz, vaneckova@massvitava.cz     

 

Mgr. Veronika Košťálová, manažerka projektu MAP

tel.: 606 285 633, veronika.kostalova@svitavy.cz

                                             

 

Sídlo a kancelář MAS (též doručovací adresa): Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy (budova SZIF, I. patro, dveře č. 17,19)
IČO: 270 23 621. Kancelář MAS naleznete ZDE.

 

V současné době jsou v kanceláři služby v pondělí-pátek (7,30 - 15,30).

Vzhledem k činnostem i mimo kancelář je nutné si konzultaci v úřední hodiny domluvit předem.

Konzultace a dotazy: prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na manažery

 

E-mail: kancelar@massvitava.cz

ID Datové schránky: cwej8v4

Bankovní spojení: Česká spořitelna, okr. pobočka Svitavy, č. ú. 1213544399/0800

 

Údaje zapsané v RES: ZDE

Údaje zapsané ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin: ZDE