Jednání Výběrové komise 14. 7. 2022

Dne 14. 7. 2022 se konala Výběrová komise, která mimo jiné věcně hodnotila projekty ze 7. výzvy Programu rozvoje venkova.