IROP - Změny v harmonogramu výzev pro individuální projekty na rok 2017

V harmonogramu na rok 2017 došlo k těmto změnám:

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení.

Harmonogram výzev a přehled změn naleznete v příloze.