IROP - Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Informujeme žadatele, že byla vyhlášená Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. Zveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

Podporovaná opatření přes MAS: "STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU"

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni.