Informace o MAS Svitava

Místní akční skupina byla založena z iniciativy starostů obcí Mikroregionu Svitavsko a Mikroregionu Brněnec. Starostové se tak rozhodli po společném jednání dne 12. prosince 2005. Přípravný výbor vypracoval návrh stanov občanského sdružení a ty byly zaregistrovány u Ministerstva vnitra ČR dnem 16. února 2006 a přijaty ustavující valnou hromadou MAS 24. března 2006.

 

MAS působí v obou mikroregionech, který čítá 27 obcí, mezi nimi dvou měst (Březová nad Svitavou a Svitavy), a to: Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rozhraní, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vendolí, Vítějeves a Želivsko. Území zaujímá plochu 332 km2 s více jak 30 tisíci obyvatel.

 

Název MAS vyplynul z územní orientace území, které je souvislým prostorem převážně při toku řeky Svitavy. Zemědělsky jde o obilnářsko-bramborářskou oblast; obecně jde o region průmyslově zemědělský. Povrch území je členitý, když rozmezí nadmořské výšky činí od 356 m na jihu až po 670 m na Svitavské pahorkatině, která předznamenává známější Českomoravskou vysočinu. Vyniká bohatostí lesních ploch, které pokrývají 30 % území a zásobami pitné vody, které jsou využívány pro dálkové zásobování města Brna. Krajina je vhodná pro cykloturistiku i pěší turistiku a relaxační pobyty v přírodě.

 

Místní akční skupina Svitava je otevřenou organizací a vítá nové členy, kteří mají zájem spolupracovat k rozvoji venkova. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby – podnikatelé, neziskové organizace, příspěvkové organizace, církve a subjekty místní veřejné samosprávy, které působí na vymezeném území. V rozhodovacích orgánech MAS však musí být dodržena převaha tzv. soukromého sektoru, tj. počet zástupců veřejné správy nesmí převýšit počet zástupců soukromého sektoru.

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

 
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava

  

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist