Facebooková soutěž

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE

OZNAČ STRÁNKU MAS Svitava JAKO TO SE MI LÍBÍ A VYHRAJ

Soutěž bude probíhat od 4. 7. 2017 (12:00) do 31. 8. 2017 (9:00).

    

Svitavy, 4. července 2017 – Místní akční skupina Svitava z. s. zveřejňuje pravidla facebookové soutěže: Označ stránku MAS Svitava jako TO SE MI LÍBÍ a vyhraj.

 

Základní informace o soutěži

Facebookovou soutěž „Označ stránku MAS Svitava jako TO SE MI LÍBÍ a vyhraj“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Místní akční skupina Svitava z. s. (dále jen „vyhlašovatel“), Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy, ve spolupráci s obcí Vendolí a firmou AFES. Cílem soutěže je podpořit lepší sledovanost facebookového profilu MAS Svitava.

 

Soutěž bude probíhat od 4. 7. 2017 (12:00) do 31. 8. 2017 (9:00).

 

Podmínky akceptace soutěžícího

  • Soutěžící musí označit facebookovou stránku MAS Svitava tlačítkem „To se mi líbí“ (tedy celou stránku a nikoli pouze dílčí příspěvek).
  • Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze jednou.

 

Losování výherců a ceny

  • O  výhercích  soutěže  rozhodne  los.  Losování  proběhne  po  ukončení  soutěže.  Soutěž  bude  ukončena  dne 31. 8. 2017 v 9:00.
  • Oceněni budou tři výherci.
  • Výherci budou vyrozuměni prostřednictvím osobní zprávy z FB MAS Svitava. Pokud výherci soutěže neodpoví na zprávu s vyrozuměním o výhře do 2 pr. dnů ode dne odeslání, budou opakovaně vyzváni a pokud ani tak nezareagují do 2 pr. dnů, budou ze soutěže vyřazeni.
  • Organizátor soutěže se zavazuje předat výhru výhercům dle dohody bez zbytečného odkladu po vyhlášení konečných výsledků.
  • Seznam výherců (jméno a příjmení) bude uveřejněn po ukončení soutěže na FB MAS Svitava.
  • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.

 

Ceny: 1. – 3. místo

Pytlík na záda MAS SVITAVA, kniha Löw-Beerovy vily, 3x propiska MAS SVITAVA, blok A6 MAS SVITAVA, otvírák MAS SVITAVA, jojo MAS SVITAVA, 2x reflexní páska na ruku MAS SVITAVA, Vendolín, hrníček Vendolí, pohledy Vendolí, výtvarná sada AFES, propagační letáky

 


Vyhlašovatel prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a zároveň že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

FCB1.png

FCB1.png