Aktuální výzvy MAS

Vítáme vás na stráce věnované našim dotačním výzvám MAS Svitava. Najdete zde srozumitelně a přehledně vše potřebné.  O dotační výzvy MAS Svitava můžete žádat, pokud splňujete podmínku "územní působnosti". Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Harmonogram výzev pro letošní rok naleznete zde.

 

Programové rámce:

Program rozvoje venkova

Integrovaný regionální operační program

Operační program Zaměstnanost

Operační program Životní prostředí