Aktualizovaná verze pravidel pro žadatele z PRV - CLLD - komunitně vedený místní rozvoj