Webinář: Operační program Zaměstnanost+

Webinář: Obnovitelné zdroje energie

Dne 30.6.2021 proběhne jednání valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. 

Dne 15.6.2021 proběhne jednání rozhodovacího orgánu MAS Svitava, který bude mít na programu mimo jiné:


Projednání dokumentu SCLLD pro programové období 2021-2027 - Koncepční část
Standardizace MAS (úprava stanov)
Kontrola hospodaření MAS za rok 2020
Informace o možnosti využití alokace PRV z přechodného období
Svollání Valné hromady MAS
Členské záležitosti

 

Od dnešního dne 1.6.2021 je možné podávat žádosti do 5. výzvy MAS Svitava v rámci Programu rozvoje venkova

Manažeři MAS se dne 9.6.2021 účastní Tematického dne Koncept chytrého venkova – trendy a vize.

Dne 8.6.2021 se sejde pracovní skupina, která projedná návrh strategie CLLD pro příští programové období napříč všemi odvětvími.

Seminář pro žadatele do výzvy č. 5/2021 Programu rozvoje venkova

Nutná registrace do 25.5.2021 na odkazu: https://forms.gle/Wk5gz7ibvMCjwkQd9

Seminář online na platformě Google meets: meet.google.com/cgw-qwbv-nqb

Dne 20.5.2021 byla vyhlášena výzva č.5/2021 Programu rozvoje venkova na fiche:


Fiche 2: Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 9: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
     a) Veřejná prostranství v obcích
     f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Seminář pro žadatele: online dne 27.5.2021 (Google Meets)
Příjem žádostí: 1.6.2021 - 21.6.2021

 

 

Dne 20.05.2021 byla vyhlášena výzva č.5/2021 Programu rozvoje venkova na fiche:

Fiche 2: Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 9: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
      a) veřejná prostranství v obcích
      f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Seminář pro žadatele: online 27.5.2021 (Google Meets), nutná registrace do 25.5.2021

Příjem žádostí: 1.6.2021 - 21.6.2021

... 6 7 8 9 10  ...