MAS Svitava - 1
Projekty roku 2018
MAS Svitava - 2
PŘÍVĚTIVÝ REGION
MAS Svitava - 3
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 4
PODPORUJEME VENKOV
MAS Svitava - 5
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...
 

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...
 

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Op. program Životní prostředí

Hlavním cílem programového rámce OP Životní prostředí (OPŽP) je výsadba zeleně na obecních prostranstvích s ohledem na původní charakter a druhy a tím také obnova stabilizačních krajinných prvků. 

Více...
 

Op. program Výzkum, vývoj, vzdělávání

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání administrujeme projekty na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ/ ZŠ/ ZUŠ/ SVČ/ DDM/ Školní družiny/ Školní kluby, tzn.  "animační činnost" v její územní působnosti.

Více...
 

MAS Svitava vyhlašuje výběrové řízení na projektového manažera MAS. Více informací ZDE.

Evaluační zpráva Mid-term evaluace strategie CLLD MAS Svitava byla schválena dne 26.7.2019 Ministerstvem pro místní rozvoj.

Vyhlášená výzva IROP č. 7 a č. 8 (Bezpečná doprava, Podpora vzdělávání).

Bližší informace ZDE.

Dne 15. 7. 2019 bude vyhlášena výzva na "Malého LEADERa"

pro Svitavsko pro rok 2020. 

Bližší informace budou uvedeny v den vyhlášení. 

ZPRÁVIČKY Z MAS

2019/06/01

PROJEKTY PODANÉ DO 5. VÝZVY MAS NA SOCIÁLNÍ

ZAČLEŇOVÁNÍ II. PROŠLY VĚCNÝM HODNOCENÍM

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Informativní seminář k výzvě MŠMT č. 02_18_071

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

- 27. 6. 2019, 9:00

 

Pozvánka

Prezentace

Zprávička

 

ZPRÁVIČKY Z MAS

2019/05/01

STŘEDNĚDOBÁ EVALUACE SCLLD

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Dnes, 31. 1. 2019, vyhlašuje MAS Svitava 

1. Výzvu z OP Životní prostředí na Sídelní zeleň I.

Více informací zde.