Aktuality

Místní akční skupina Svitava z. s. připravuje výzvu na podporu projektů "Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2018. Zastřešující projekt "Malý LEADER" bude financován Pardubickým krajem. 

Vývzu plánujeme vyhlásit na začátku října 2017!!! 

Manažeři MAS se 2. 10. 2017 zúčastní jednání Pléna Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje v Luži.

Hlavními body programu budou návrh stanov NS MAS a projekt "Malý LEADER".

Dne 14. 9. 2017 proběhlo zasedání Výběrové komise k přijatým žádostem

v Operačním programu Zaměstnanost

Výsledky věcného hodnocení administrovaných žádostí byly úspěšně

zadány do systému MS2014+ a jsou již dostupné i na webu.

Srdečně Vás zveme na SLAVNOSTI BURČÁKU

ve Vendolí dne 16. září 2017 od 10:00.

Pozvánka v odkaze :-)

MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA

44. ročník startuje již 24. 8. v Českých Budějovicích. 

Více informací zde.

Zasedání Výběrové komise MAS

Dne 8. 8. 2017 proběhne zasedání Výběrové komise MAS k příjmu a

rozlosování žádostí z Programu rozvoje venkova přijatých v 1. Výzvě. 

V pátek 11. 8. proběhne 2. zasedání VK k vyhodnocení žádostí z PRV a v následujícím

týdnu zasedne Rada MAS, která vyhodnotí počet žádostí s alokacemi u jednotlivých

Fichí a zhodnotí jejich finanční mezníky. 

VÝZVY Č. 1, 2 a 3 z IROP

Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje dne 27. 7. 2017

své první výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.

Výzva č. 1 - Bezpečná doprava

Výzva č. 2 - Bezpečnost v území MAS

Výzva č. 3 - Podpora vzdělávání

Blížší informace zde.

ZPRAVODAJ červenec 2017

Místní akční skupina Svitava z. s. vydává svůj letošní 1. zpravodaj. 

Obsahově je zdravodaj velmi rozmanitý :-) neváhejte si jej přečíst :-)

Srdečně Vás zveme na akci RODINNÝ DEN konaný v Kamenné Horce.

Kdy a kde: v sobotu 22. 7. 2017 od 14:30, fotbalové hřiště

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE

OZNAČ STRÁNKU MAS Svitava JAKO TO SE MI LÍBÍ A VYHRAJ

Soutěž bude probíhat od 4. 7. 2017 (12:00) do 31. 8. 2017 (9:00).

    

1 2