MAS Svitava - 1
PROJEKTY ROKU 2019
MAS Svitava - 1
MAS Svitava - 2
PROJEKTY ROKU 2018
MAS Svitava - 3
PŘÍVĚTIVÝ REGION
MAS Svitava - 4
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 5
PODPORUJEME VENKOV

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...
 

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...
 

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Op. program Životní prostředí

Hlavním cílem programového rámce OP Životní prostředí (OPŽP) je výsadba zeleně na obecních prostranstvích s ohledem na původní charakter a druhy a tím také obnova stabilizačních krajinných prvků. 

Více...
 

Op. program Výzkum, vývoj, vzdělávání

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání administrujeme projekty na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ/ ZŠ/ ZUŠ/ SVČ/ DDM/ Školní družiny/ Školní kluby, tzn.  "animační činnost" v její územní působnosti.

Více...
 

Informativní seminář k výzvě MŠMT č. 02_18_071

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

- 27. 6. 2019, 9:00

 

Pozvánka

Prezentace

Zprávička

 

1 2