MAS Svitava - 1
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
MAS Svitava - 2
PODPORUJEME VENKOV
MAS Svitava - 3
PŘEROZDĚLUJEME DOTACE Z EU
MAS Svitava - 4
PŘÍVĚTIVÝ REGION

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...
 

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...
 

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

 

Op. program Životní prostředí

Hlavním cílem programového rámce OP Životní prostředí (OPŽP) je výsadba zeleně na obecních prostranstvích s ohledem na původní charakter a druhy a tím také obnova stabilizačních krajinných prvků. 

Více...

 

 

Aktuality z MAS

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/11/03

ČESKO - SLOVENSKÁ KONFERENCE - PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

 

Zprávička v odkaze aktuality.

Na jednání Rady MAS dne 26. 11. 2018 bylo schváleno

prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu

pro výzvu na Sociální podnikání II. do 28. 2. 2019.

Více zde.

ZPRÁVIČKY Z MAS

2018/11/01

ŽÁDOSTI O PLATBU REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ K 31. 10. 2018

 

Zprávička v odkaze aktuality.