Aktuality

V příloze naleznete podklady k jednotlivým Operačním programům, ze kterých MAS Svitava získala předběžné alokace k přerozdělování dotačních prostředků v našem území.

 

IROP - předběžná alokace - 41,555 mil.

PRV - předběžná alokace - 19,187 mil.

ZAM - předběžná alokace - 14,47 mil.

 

Vyzýváme potencionální žadatele o dotace přes MAS, aby si jednotlivé OP prostudovali a zasílali nám své projektové záměry s vazbou na podporované oblasti z OP. Získané záměry budou zapracovány do stategie MAS (SCLLD), která bude sloužit jako hlavní podklad pro čerpání dotací.

Harmonogram výzev naleznete ZDE

Oznamujeme, že MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVITAVA Z.S. změnila adresu své kanceláře (stará adresa Koclířov 134, 569 11). Kancelář MAS naleznete na adrese (též doručovací adresa): Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy (budova SZIF, I. patro, dveře č. 17, 19).

 

Dále sdělujeme, že došlo ke změně kontaktní e-mailové adresy (massvitava@svi.cz - účinná pouze do 30.6.2015). Nová e-mailová adresa: massvitava@unet.cz - účinná od dnešního dne 23.6.2015. Prosíme o upravení výše uvedených kontaktů ve Vašich adresářích. Děkujeme.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán programu dává českým podnikatelům k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK. MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.

 

Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK

 

Více informací naleznete v příloze.

 

Veškeré dotazy můžete směřovat na Ing. Veroniku Zumrovou, regionální projektový manžer pro Par.kraj, tel. 466 616 706, e-mail: veronika.zumrova@czechinvest.org, web: www.czechinvest.org

Banner Místních akčních skupin Pardubického kraje

1 2 

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava


 

 

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist